20180307

Spis przedmiotów / Course Catalogue
Lp
Przedmiot
Course
Język
Language
Kierunek

Stopień
Degree
Specjalność

Karta przedmiotu
- zwykle nieaktualne -
Zagadnienia
Egzamin
 01
Regulacja naturalna rzek
polski
Inżynieria Środowiska
I - inż
-
 czytaj
 czytaj
02
Planowanie i polityka wodna UE
polski
Inżynieria Środowiska
I - inż -
 czytaj

 03
Informatyczne podstawy projektowania
polski
Inżynieria Środowiska
I - inż -
 cz1, cz2

 04
AUTO-CAD 3D w projektowaniu
polski
Inżynieria Środowiska
I - inż -
 czytaj
-
 05
Ochrona przed powodzią
polski
Inżynieria Środowiska
I - inż -
 czytaj

 06
Hydrologia II
polski
Inżynieria Środowiska
II - mag
Inżynieria Środowiska  czytaj

 07
Renaturyzacja rzek i ich dolin
polski
Inżynieria Środowiska II - mag Inżynieria Środowiska
Gospodarka i Inżynieria Wodna
 czytaj: IS, GiIW

 08
Komputerowe wspomaganie projektowania
polski
Inżynieria i Gospodarka Wodna
I - inż
-
 czytaj
-
 09
Inżynieria rzeczna
polski
Inżynieria i Gospodarka Wodna I - inż
-


 10
Ryzyko i zagrożenie powodziowe
polski
Inżynieria i Gospodarka Wodna I - inż
-
 czytaj

 11
Strefy zagrożenia powodziowego
polski
Inżynieria i Gospodarka Wodna II - mag
Gospodarka Wodna
 czytaj

 12
Elements of Flood protection
English
Inżynieria i Gospodarka Wodna
ERASMUS
II - mag/
Dipl.
Eng.
Gospodarka Wodna
Inżynieria Melioracyjna
ERASMUS
 czytaj
 Erasmus students


 13
River Training Close to Nature
English
Inżynieria i Gospodarka Wodna
ERASMUS
II - mag/
Dipl.
Eng.
Gospodarka Wodna
Inżynieria Melioracyjna
ERASMUS
 czytaj
 Erasmus students

 14
River Training Close to Nature with Elements of Flood Protection
English
Dipl.
Eng.
for students from
Nitra
 read

 15
Improved 2D Drawing in AutoCAD and Introduction to 3d Modelling
English ERASMUS Dipl.
Eng.
ERASMUS  Erasmus students

 16
Informatyczne podstawy projektowania
polski
Inżynieria Środowiska - niest
I - inż -
czytaj
-
 17
Inżynieria rzeczna i ochrona przed powodzią
polski
Inżynieria Środowiska - niest I - inż -
czytaj

 18
AUTO-CAD 3D w projektowaniu
polski
Inżynieria Środowiska - niest I - inż -
Piotr?
-
 19
Technologia komputerowego projektowania z wykorzystaniem programu AUTOCAD
polski
Gospodarka Przestrzenna
I - inż
Rozwój Regionalny
 czytaj

 20 
Studium zagrożenia powodziowego
polski
Gospodarka Przestrzenna I - inż Rozwój Regionalny  czytaj

 21
Doliny rzeczne i zagrożenie powodziowe
polski
Studium Doktoranckie
III - dokt
-
 czytaj

 22
Odtwarzanie referencyjnych parametrów koryt rzecznych w aspekcie funkcjonowania ekosystemów
polski
IiGW
1 - inż 23
Planowaie i programowanie w gospodarce wodnej
polski
IiGW
 24 
Ochrona i zagospodarowanie dolin rzecznych
polski
AK
 25 
inżynieria rzeczna i budownictwo wodne
polski
IŚ - niestacjonarne
 26
 Strefy zagrożenia powodziowego - wybrane zagadnienia
polski
Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej
st. podyplomowe

 programy autorskie - SOFTWARE

 Prace Magisterskie 

 Program Erasmus 
  
prace inżynierskie
- inżynieria rzeczna
- regulacje i umocnienia bliskie naturze
- temat podstawowy: granice zalewu - QGis i HEC-RAS

Inżynieria Rzeczna

Regulacja Rzek Blisko Natury
River Training Close to Nature
Elements of Flood Protection
konspekt - rz. nizinna   Lowland river 
konspekt - rz. górska
    mountain stream  

 
zaawansowanie projektu
zjazd 2011 11 06, zjazd 20111127,Studium Zagrożenia Powodziowego
wykład 1,
wyklad 2,
wyklad 3,
wyklad 4

 
dane do tematów temat ogólny, arkusz,

mapy lotnicze:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14, 15,  16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25.

nmt (okazuje się, że pliki scr nie s± w całości wczytywane przez nowe wersje cad
polecenie pokaz - _script):
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25.

nmt dwg (proszę wczytać jako bloki
polecenie wstaw, _insert):
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,
11, 12,

 

konspekt HEC-RAS


arkusz do wprowadzania przekrojów z cad-lista
plik. dane należy wprowadzać popraez otwieranie w MS EXCEL pliku tekstowego
kąt alfa większy od 90 stopni należy przeliczać jako 180 - alfa.

konwersja dxf do txt    wersja konsoli Windows
przekroje: 1, 2, 3

model punkty NMT 20m
 Hec-Ras-4.1 - strona internetowa US ARMY 
2003 - CHE2D_mesh, CHE2D_GUI, Dodatek, manual_GUI, manual_meshStrefy Zagrożenia Powodziowego
Materiały do ćwiczeń
Materiały z wykładów
grupy 1, 2, 3, 4, 5, 6
konspekt do ćwiczeń jest tutaj - pisany do wersji ArcGis 10.2.2
dane fali (plik_przykladowy)
 w3, w4,Podstawy Informatyki - AutoCAD
Zakres materiału rysunki e-lerning Podstawy informatyki - studia stacjonarne

Zaliczenie !!! UWAGA !!! - RYSUNKI DO ZALICZEŃ PROSZĘ ZAPISYWAĆ W WERSJI AutoCad 2000
Podstawy informatyki - studia niestacjonarne
1. kilka podstawowych poleceń
2. arkusz do obliczenia skali wydruku
3.
01. opcje lokalizacyjne
02. o.l. - rowerek, opis
03. opcja OD, filtry wspólrzednych 
03. o.l. - tarcza 3, opis
04. tarcza
05. walek
06. hak - przesuwanie dokładne
1. podstawy 3W
ćwiczenia 21 maj
2. powierzchnie 3W
ćwiczenia 27 maj
3. powierzchnie 3W
 ćwiczenia 28 maj

 
boisko - opis, model, papier A3, papier A4


2011 proszę o rondo na poniedziałek wg listy
rondo
- rysunek, tematy: 1-9, 10-18, 19-27, 28-36)
żeby zapisać plik należy użyć polecenia _saveas i wybrać format
pliki typu Autocad 2000 dwg


zapora - rysunek

miasto 3W - II rysunek zaliczeniowy (trójwymiarowy na obszarze modelu) zamiast sprawdzianu.
proszę przesłac na mój adres z podpisem imieniem i nazwiskiem

Proszę wykonać prosty rysunek pt" Wirtualne miasto"
OPIS tematu: stworzyć 3 rzutnie, ustalić widoki, umieścić płaszczyznę 3W i na niej elementy
bryłowe złożone (poddane łączeniu, odejmowaniu, części wspólne), a także stworzone z regionów.
drogi, bloki, drzewa (wszystko prosto i chematycznie)
Proszę wykonać powlekanie.


!!! UWAGA !!! - RYSUNKI DO ZALICZEŃ PROSZĘ ZAPISYWAĆ W WERSJI AutoCad 2000
Zapisane w innej wersji nie mog± być sprawdzone przeze mnie.

         

 


AutoCad 3D w Projektowaniu
podręcznik AutoCad Map 2008 3D EN  autorstwa AutoDesk.
podręcznik AutoCad Map 2008 3D PL   autorstwa AutoDesk.
podręcznik AutoCAD Civil 2008 3D PL  autorstwa AutoDesk.
podrecznik AutoCad Map 2009 PL
autorstwa AutoDesk.
samouczek
AutoCad Map 2009 PL autorstwa AutoDesk.

Tylko dla studentów przedmiotu AUTO-CAD 3D

1. W ramach tego przedmiotu studenci mog± logować się sami do systemu:

Do wyboru na zaliczenie:
1. przygotowanie prezentacji na temat wybranego zagadnienia w programie AutoCad Civil 3D lub AutoCad Map.
albo
2. wykonanie rzeki i zbiornika na podkładzie mapy doł±czonej model 3W (acad 2004 lub acad 2000) i opisu (tutaj).

6 listopada 2009
Grupa II 12:30-17:00
Proszę o wykonanie ćwiczeń wykonanych przez grupę z godz 8:00.
Ponadto proszę o przygotowanie się (w formie prezentacji) do przedstawienia następuj±cego materiału.
Szczegóły na liście, którą państwo zostawiliście na drzwiach.
Na zajęciach z grupą z godz 8 przerobiłem ćwiczenia z podręcznika Civil 2009 do str 23.

Do przygotowania go potrzebny jest zainstalowany program Civil 3D 2009.
Dostępny w wersji studenckiej pod przyciskiem Join Now (z lewej).
wymagania: XP, 2GB ramu, sporo miejsca na dysku.


Ryzyko i zagrożenie powodziowe

Materiały  
 Wykład o RDW, Dokument RDWDokument DP, Prawo Wodne (tekst jednolity 20140918) 1
  2
  3

hasło: Korytarze rzeczne

O dostępne odcinki rzek proszę pytać prowadzącego

Dane do modelowania należy
przygotować np w programie
QGis link

Program do wycinania odpowiednich obszarów (w kształcie prostokątów)
 dostępny jest tutaj (link). Jeżeli ktoś pacuje na systemie 32bit, polecam program skompilowany po DOS. Działa znacznie szybciej, choć wymaga zmiany nazwy pliku na prostą (np.: dane1 albo punkty1 link).

Procedurę obróbki nanych opisałem w manualu ( link ) - ten plik jest w trakcie aktualizacji
(w pliku ścinki jest np instrukcja tworzenia profili w programie Qgis
Do modelowania zastosowany będzie program HEC-RAS w wersji 2D (link do strony producenta)
Na razie jest dostępny w wersji BETA ten jest z 6 VI 2014 (link)
Manual odszukałem w wersji X 2014 (link)

konspekt QGis - HEC-RAS ( link )


Planowanie i programowanie w gospodarce wodnej
Obiekt znajduje się w zlewni rzeki Dulcza.
- scenariusz ćwiczeń ( link ), przykładowy prijekt GIS ( link )


Ochrona i zagospodarowanie dolin rzecznych
W ramach przedmiotu planowany jest wyjazd terenowy w rejon zlewni rzeki Raby.
Proszę o zapoznanie się z dostępnymi w serwisach sieciowych informacjach o zagspodarowaniu doliny tej rzeki.
Więcej informacji pojawi się wkrótce.
semestr letni 2019/20 - prowadzący proszą o opracowanie zagadnień zamieszczonych tutaj.
  Inżynieria rzeczna i budownictwo wodne


Tematy prac magisterskich:
propozycje 2009Przedmioty kiedyś prowadzone:

Mechanika płynów


Przedmioty inne:
Polityka Wodna UE
Planowanie w Gospodarce Wodnej
Modelowanie numeryczne w Inżynierii Wodnej


 
Polityka wodna UE
   
 


Planowanie w Gospodarce Wodnej
wykład 20080505    
Programy pisane przeze mnie:
    Programy pracują w konsoli dos lub windows
    Części dziesiętne liczb całkowitych oddzielamy kropką !

Programy do obliczania krzywej konsumcyjnej (wydatku):
    kompilacja pod Windows: konsum 


Arkusz do obliczania przepływów prawdopodobnych wzorami Punzeta
SPREADSHEET FOR CALCULATING MAX FLOWS - PUNZET EQ:

    rownania Punzeta


Program do prognozy stabilności dna:
    Armour 1.18 pracujący w konsoli Windows.
Formatowanie plików wejściowych
TEXT FILES USED BY THE PROGRAM:

- fala (FLOOD WAVE DATA):
ilość danych (wierszy) NUMBER OF ROWS
LP(No)    rzędna(elevation)   spadek(slope as number ie 0.01)   wsp. Manninga(Manning coefficient)

- przekrój(CROSS-SECTION FILE),

ilość danych (wierszy) NUMBER OF ROWS
odległość(distance)   rzędna dna(elevation)

- ziarno (GRAIN FRACTIONS FILE)
ilość danych (wierszy) NUMBER OF ROWS
wielkość frakcji (fraction size) di [m]   zawartość frakcji ()


Programy innych autorów:
Program TRANS - Autorzy: Wojciech Bartnik, Wojciech Kopkaprogram uruchamiajcy elumację DOS pod nowymi Windowsami. (link na stronę producenta)
należy przygotować katalog z programami i danymi i i zamontować ten katalog np: mount c: c:/dos

prosty manager plikow pod dosa
VC


Secure shell
ssh

Commander FTP
ftp_win


hospitacja zajęć
 link
 

 
-


wersja 20200327